Dalarnas Solcellsmontage ABsträvar alltid att efterleva principerna kring databehandling genom följande punkter:

  • Undviker överflödig insamling av persondata. Vi undviker även att samla in  information om personer om det absolut inte är nödvändigt.
  • Använder personuppgifterna till det som krävs för en fungerande verksamhet.
  • Raderar personuppgifter som inte längre är nödvändiga skäl.
  • Använder som standard att inom en tidsgräns radera överflödiga personuppgifter när verksamheten och lagen inte kräver fortsatt behandling.
  • Håller alltid personuppgifter uppdaterade.

Dalarnas Solcellsmontage följer personuppgiftslagen och vid det nya ikraftträdandet av EU:s General Data Protection Regulation (GDPR) 25 Maj 2018 utvidgades skyddet för konsumenter, anställda och andra berörda vars personuppgifter vi behandlar. Därför vill vi informera berörda individer hur vi behandlar personuppgifter. De personuppgifter som vi har registrerade om anställda, tidigare anställda, kunder, hemsideanvändare, med flera som berörs av verksamheten behandlar vi enligt GDPR. Vi minimerar tillhandahållandet av personuppgifter i den mån vi har möjlighet. Vi vidaresänder i vissa fall personuppgifter till exempelvis samarbetspartners, leverantörer av byggmaterial mm. Men personuppgifterna behandlas även i det dagliga arbetet är när ROT-avdrag eller skatteuppgifter sänds till relevant myndighet. Internt använder oss av IT-tjänster, exempelvis för anställdas löner, då regleras behandlingen av personuppgifter genom ett databehandlaravtal där regler sätts upp för behandlingens omfattning. På detta sätt hålls ansvaret hela vägen intakt. En privatperson har lagstadgad rätt att under vissa omständigheter få sina uppgifter raderade, ändrade eller förflyttade. Om vi får ett sådant fall tar vi så snart som möjligt bort samtliga uppgifter, i sämsta fall inom 30 dagar.