Hem

Solcellsguiden

Många förutspår att solenergi kommer att vara framtidens främsta energikälla. Redan idag är det en stor andel privata fastighetsägare som har valt att installera solceller för att kunna producera sin egen miljövänliga elektricitet. Om du också planerar att installera solceller kan du få svar på det mesta om solceller i vår solcellsguide som vi på Dalarnas Solcellsmontage tagit fram.

Så går processen till när du anlitar oss på Dalarnas Solcellsmontage

Personal på Dalarnas Solcellsmontage1. Kostnadsfritt hembesök

Vi kommer ut till dig för att diskutera dina önskemål samt titta på bästa förutsättningarna för fastigheten. Vi undersöker hur du kan få maximal effekt av solpaneler, hur elcentralen är placerat och vart det är väst att sätta en växelriktare.

2. Kostnadsfri offert och avtal

Efter besöket får du en tydligt specificerad offert att ta ställning till.
Har du frågor finns vi alltid tillhands för att svara.
Väljer du att inte gå vidare med offerten har du givetvis rätt att tacka nej. Väljer du att tacka ja skriver vi ett avtal för din trygghet.

3. Projektledare tar över

En utbildad projektledare tar över och går igenom bildmaterial och ritningar för att se så solpanelerna placerad optimalt. Därefter skickar vi in en föranmälan för installationsingivande så allt sker enligt branschregler och svensk lagstiftning.
Utöver det tar vi kontakt med elektriker, bokar tid för ställning och beställer material så allt är förberett för installation.

4. Installation

Din nya solcellsanläggning installeras på överenskommen tid av utbildade montörer. Vanligtvis kan vi installera allt redan 4-5 veckor efter beställning om så önskas, tack vare att vi lagerhåller stora delar av våra produkter. Ungefär fem dagar efter färdig installation kontaktar elektriker dig för att sätta anläggningen i bruk.

5. Garantier, dokumentation och produktblad

Hela projektet dokumenteras noggrant. Vi lämnar även över information kring våra generösa garantier och produktblad med viktig information kring skötsel och liknande.

6. Slutkontroll

Vi kommer ut en sista gång för att se över att allt ser snyggt ut och är draget rätt. Efter det görs en färdiganmälan.

Alltid med Dalarnas Solcellsmontage

En kontaktperson

Du har alltid en och samma kontaktperson under hela processen - från start till mål.

Utbildade montörer

Alla våra montörer på Dalarnas Solcellsmontage är specialutbildade för installation av solel.

Fotodokumentation

Ditt system fotodokumenteras under hela processen så att du själv kan gå tillbaka och se att installationen är korrekt. Anläggningen kommer sedan att få en slutkontroll av vår personal.

Hur fungerar solenergi?

Solenergi från solen är en outtömlig energikälla som kommer att finnas så länge det finns liv på jorden. Solenergi kan delas upp i två kategorier, dels ljusenergi och dels värmeenergi. Det är solens ljusenergi som används för att producera elektricitet med hjälp av solceller.

Sverige har gynnsamma solförhållanden

I Sverige har vi en instrålning på mellan 800 – 1 400kWh per år och kvadratmeter, beroende på var man befinner sig i landet. När ljusenergin träffar solcellerna så omvandlas ljusenergin till likström. Solceller har en verkningsgrad på mellan 15 – 23 %. Det innebär att om solinstrålningen är i genomsnitt på 1 000 kWh per kvadratmeter och år så kan solcellerna ta tillvara i genomsnitt 19 % av denna energi.

Det betyder att en kvadratmeter solceller kan producera cirka 190 kWh per år. Den mängd elektricitet som matas ut på elnätet blir dock lite mindre. Detta för att det uppstår en del energiförluster i samband med att likström omvandlas till växelström.

Så fungerar solceller och solpaneler

Vid installation av solpaneler så seriekopplas panelerna och slutligen så ansluts solcellsanläggning till en växelriktare, som i sin tur är ansluten till elnätet, genom en elmätare. När solens ljusenergi träffar solcellerna så bildas en positiv och en negativ spänning mellan solcellens framsida och baksida.

Denna spänning fångas upp av en elkabel som för strömmen vidare till växelriktaren, där likströmmen omvandlas till växelström så att den kan användas direkt av fastigheten.

Vilka förutsättningar krävs vid installation av solceller?

För att få ut maximal effekt från sina solceller ska dessa installeras mot rätt väderstreck, med rätt lutning och inte på enplats där det råder skugga.

Installera solceller på tak med rätt väderstreck

Solceller kan monteras på ett tak i alla väderstreck, förutom mot norr vilket är direkt olönsamt. För att få ut maximal effekt från sina solceller ska dessa monteras på ett tak i söderläge. Det går också att installera solceller på tak som vetter mot sydöst, sydväst, öster eller väster men då tappar man upp till 20 % av solcellernas effekt.

Optimal taklutning

Även takets lutning är viktigt för att kunna erhålla maximal effekt. En taklutning på 40 grader i norra Sverige och 45 grader i södra Sverige är den mest optimala taklutningen för att kunna få ut 100 % effekt av sina solceller som är installerade mot söder.

Det går dock att montera solceller på tak som har en lutning på mellan 12 – 60 grader. Om man vill installera solpaneler på ett platt tak eller ett tak som har en mycket svag lutning kan solpanelerna monteras i en ställning. När man monterar solpaneler i en ställning så krävs det oftast bygglov.

Undvik skugga

En annan viktig detalj som man bör tänka på är att solcellerna inte ska installeras så de hamnar i skugga under en del av dagen, från exempelvis närliggande byggnader eller träd. Om en solcellspanel delvis hamnar i skugga så kan det sänka effekten på hela solcellsanläggningen, då alla solpaneler går ned till samma effekt som den skuggade solpanelen.

Det går att undvika detta genom att man installerar optimerare som kan koppla förbi en solcellspanel som inte producerar på full effekt.

 

Är solceller lönsamma?

I de allra flesta fall är en solcellsanläggning som är korrekt installerad, utifrån de bästa förutsättningarna och som har rätt totaleffekt, lönsam, Ibland även mycket lönsam. En solcellsanläggning i södra Sverige klarar av att producera mer elektricitet jämfört med en anläggning i norra Sverige, eftersom solinstrålningen är högre i söder.

Det betyder inte att en solcellsanläggning som är installerad i norra delen av landet inte är lönsam bara att avkastningen på investeringen blir lägre.

Vad kostar det att installera solceller?

Om du ska installera en solcellsanläggning för en normalstor villa som har en energiförbrukning på cirka 20 000 kWh per år bör dina solceller ha en totaleffekt på 10 kW. Det innebär att dina solceller klarar av att producera 10 000 kWh per år, vilket motsvarar cirka hälften av din villas energiförbrukning.

Detta påverkar priset för din solcellsanläggning
 • Storlek
  Storleken du väljer för din solcellsanläggning påverkar priset. Desto större solcellsanläggning man installerar desto billigare blir det per kW. Det gör att återbetalningstiden för en större anläggning blir kortare än för en mindre.
 • Fastighetens förutsättningar
  Har din fastighet rätt förutsättningar för att installera en solcellsanläggning eller krävs det att solcellerna monteras på en ställning för att få en bra position? Det kan påverka priset.
 • Växelriktare
  Valet av växelriktare kommer också att påverka priset för dina solceller. Det finns idag flera olika växelriktare att välja mellan. De dyraste har många funktioner som underlättar vid underhåll och övervakning som exempelvis att man kan administrera sina solceller på distans. Dock räcker det vanligtvis med en växelriktare med standardfunktioner för de flesta fastighetsägarna.
 • Optimerare
  Kommer dina solceller hamna i skugga under dagen eller behöver de installeras i ett annat väderstreck än söder så kan det krävas optimerare för att få ut en bra effekt.

För de flesta privata fastigheter finns oftast redan bra förutsättningar för att installera solceller så att man får ett totalpris som gör att solcellerna blir mer lönsamma. När du anlitar oss på Dalarnas Solcellsmontage får du alltid ett totalpris för din investering vilket innebär att allt ingår, från projektering och solceller till material och installation.

Genom att använda dig av det gröna avdraget, som ger dig en skattereduktion på motsvarande 15 % av totalpriset, kan du göra en bra affär då du väljer oss som leverantör av dina solceller.

Frågor och svar om solenergi

Krävs det bygglov för att installera solceller?

Nej, den 1 augusti år 2018 så avskaffades kravet på bygglov för solceller. Det innebär att du normalt inte behöver ansöka om bygglov.

Om din fastighet är kultur märkt, ligger i ett skyddsvärt område eller om du använder en ställning för att montera solpaneler på krävs det vanligtvis bygglov.

Kan man använda ROT-avdrag vid installation av solceller?

Nej, sedan den 1 januari år 2021 så kan man inte längre använda ROT-avdrag för solceller. Istället har ROT-avdrag ersatts av ett grönt avdrag som medger en skattereduktion på motsvarande 15 % av totalpriset för din solcellsanläggning.

Kan man installera solceller på alla tak?

I princip kan man montera solceller på alla tak underförutsättning att det finns fritt utrymme på taket. Dock ska solceller helst monteras på ett tak mot söder och med en taklutning på minst 15 grader för att man ska få ut en bra effekt för sina solceller.

När man ska installera solceller bör man alltid inspektera taket så att det är i bra skick och har en lång livslängd så att man inte riskerar att behöva byta tak under solcellernas livslängd. Om taket behöver bytas ut kan du kontakta oss på Dalarnas Solcellsmontage så kan vi hjälpa dig med att både byta tak och installera dina solceller.

 

Vi kan hjälpa dig med din solcellsinstallation

Vi hos Dalarnas Solcellsmontage är specialister på solceller vilket innebär att vi kan erbjuda dig skräddarsydda helhetslösningar då du ska installera solceller för din villa i Dalarna. Samtliga solcellsmontörer är utbildade, certifierade och har varit verksamma inom branschen under en lång tid. Det innebär att vi har väl inarbetade arbetsprocesser vid installation av solceller.

Du kan kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt hembesök så att vi kan inspektera din fastighets förutsättning och bistå med konsultation då du ska välja solceller.

Är du intresserad av solenergi? Boka ett kostnadsfritt hembesök redan idag!

Du är varmt välkommen att ​​​​​​​boka in ett kostnadsfritt hembesök. Hembesöket är givetvis helt kostnadsfritt och utan köpkrav.

Helt kostnadsfritt
Inget köpkrav
Professionellt jobbat både med montering och igångsättning av solceller. Bra bemötande och trevlig personal. Helnöjd kund!
Tack! Vi återkopplar så fort vi kan!
Oj, något gick fel!

Hitta liknande artiklar nedan

Vi är Dalarnas mest rekommenderade företag inom solenergi

Vi är Dalarnas mest trygga och rekommenderade företag inom solenergi. Vi har genom åren fått fina recensioner både på Facebook och Google.

4.9 av 5.0 i betyg
5.0 av 5.0 i betyg

Baserat på 9st recensioner
på Facebook

4.6 av 5.0 i betyg

Baserat på 15st recensioner
på Google

Inspiration från tidigare projekt