Solpaneler

Solenergi
Solpaneler
No items found.

En majoritet av alla solpaneler som installeras i Dalarna idag är för privata fastigheter och villor. De senaste åren har intresset för att investera i solceller vuxit stort bland privatpersoner som äger en fastighet. Det beror på att priserna för solpanelerna har sjunkit drastiskt de senaste åren men även för att många vill vara med och bidra till en bättre miljö.

När du vill installera solpaneler för din fastighet i Dalarna

Idag är det relativt okomplicerat att installera en solcellsanläggning jämfört med för några år sedan. Detta då dels bygglov för solceller är borttaget men även för att det finns väl inarbetade rutiner hos elbolag, myndigheter och solcellsföretag. Det innebär att då du väl beslutat dig för att installera solpaneler så går det fort att få dessa installerade.

Välja rätt solpaneler för din fastighet

När du ska investera i solpaneler behöver du välja en solcellsanläggning som har rätt effekt för att den ska vara lönsam. Det innebär att den solcellsanläggning du väljer behöver klara av att producera minst 50 % av fastighetens energibehov.

Har du en normalstor villa där energiförbrukningen uppgår till 20 000 kWh per år ska du välja en solcellsanläggning som har en effekt på minst 10 kW. Det innebär att solpanelerna klarar av att producera cirka 10 000 kWh, vilket är hälften av fastighetens elförbrukning.

Återbetalningstiden för solpaneler

Om du väljer en solcellsanläggning som producerar minst 50 % av fastighetens energiförbrukning är återbetalningstiden för investeringen cirka 10 – 12 år. Detta om du använder dig av det gröna avdraget som innebär att du kan göra ett skatteavdrag på 15 % av totalkostnaden. Avdraget får du direkt på vår faktura så du slipper ligga ute med pengar.

Med en återbetalningstid på 10 – 12 år kan du sedan se fram emot en bra avkastning i form av halverade energikostnader för din fastighet i ytterligare 15 till 18 år. Dessutom bidrar en solcellsanläggning till att du höjer värdet på din fastighet.

Processen då du ska installera solpaneler i Dalarna

När du vill installera solpaneler i Dalarna är du välkommen att vända dig till oss på Dalarnas Solcellsmontage som har utbildade solcellsmontörer med lång erfarenhet inom branschen. Det innebär att vi kan erbjuda dig en skräddarsydd lösning för din solcellsanläggning så att du kan erhålla maximal effekt och därmed få en bra lönsamhet på din investering. Här kan du läsa om vår arbetsprocess då du vill få hjälp med att installera solpaneler.

1. Första kontakt och hembesök

När du kontaktar oss för att boka ett kostnadsfritt hembesök kommer våra solcellsexperter ut till din fastighet. Under besöket undersöker vi vilka förutsättningar som föreligger för din fastighet, lyssnar på dina önskemål och bistår med konsultation kring dina solceller.

2. Analys, konsultation och offert

Utifrån vår inspektion kan vi sedan presentera hur stor solcellsanläggning du har möjlighet att installera och även föreslå lösningar om inte alla förutsättningarna är uppfyllda. Vi kan också göra en analys så att du redan innan köp får besked om vilken effekt vi uppskattar att din solcellsanläggning kommer att få och därmed hur pass lönsam den kommer att bli.

Vi bistår dig med konsultation kring solpaneler, växelriktare och andra praktiska detaljer kring din installation. Slutligen kan vi överlämna en offert med ett kostnadseffektivt pris för din installation av solpaneler. I priset ingår projektering, inköp av solceller och kringmaterial, installation och igångsättande av din solcellsanläggning.

När du har accepterat vår offert beställer vi de solceller och det material som krävs för att utföra din installation och bestämmer ett datum då installationen ska påbörjas. Samtidigt behöver du även lämna in en föranmälan till ditt elbolag så att de kan förbereda sig för att installera en ny elmätare för din fastighet.

3. Installation av solpaneler

När allt material finns på plats och på angivet datum kommer våra solcellsmontörer ut till din fastighet för att utföra installationen av dina solpaneler. Installationen tar normalt 2 – 3 dagar att slutföra och därefter kommer en behörig elektriker att koppla in din solcellsanläggning till en växelriktare och fastighetens elnät.

Därefter behöver du göra en slutanmälan till ditt elbolag så att de kan komma ut och installera en ny elmätare som innebär att din solcellsanläggning blir ansluten till elbolagets elnät. Det innebär dels att du fortfarande kommer att kunna köpa el då dina solpaneler inte producerar el men även att du kan sälja det överskott av el som din fastighet inte använder.

När elbolaget är klart med sitt arbete kommer vi slutligen ut för att starta din solcellsanläggning och samtidigt kontrollera att den producerar el med maximal effekt.

4. Slutkontroll och överlämnande av garantier

Efter att vi inspekterat din solcellsanläggning tillsammans med dig så att du är 100 % nöjd kommer vi överlämna våra garantiåtaganden för arbetet, solcellerna och en effektgaranti. Därefter får du en faktura där vi redan har gjort avdrag för det gröna avdraget på 15 %.

Material relaterat till artikeln

No items found.

Senaste artiklarna

Är du intresserad av solenergi? Boka ett kostnadsfritt hembesök redan idag!

Du är varmt välkommen att ​​​​​​​boka in ett kostnadsfritt hembesök. Hembesöket är givetvis helt kostnadsfritt och utan köpkrav.

Helt kostnadsfritt
Inget köpkrav
Professionellt jobbat både med montering och igångsättning av solceller. Bra bemötande och trevlig personal. Helnöjd kund!
Tack! Vi återkopplar så fort vi kan!
Oj, något gick fel!