Solceller för företag

Företag
No items found.

Det är inte bara privata fastighetsägare som kan dra nytta av att producera egen elektricitet själv utan även företag som vill sänka sina elkostnader för sin dagliga verksamhet. Med solceller kan företag producera elektricitet under dagtid, då solen är uppe, vilket för de flesta företag är under de tider som företagets verksamhet förbrukar mest elektricitet.

Installera solceller för företag

Även företag drabbas av höga energikostnader då elpriserna skjuter i höjden samtidigt som det kan vara svårt att spara energi om företagets verksamhet ska uppnå full kapacitet. Genom att installera solceller på företagets lokaler kan man använda solenergi för att producera egen elektricitet och därmed minska behovet av att köpa el.

Med en egen solcellsanläggning kan företag även installera elbilsladdare som kan anslutas till företagets solceller. Då kan företaget erbjuda anställda och besökare möjligheten att ladda sina elbilar då de vistas i företagets lokaler.

Individuell Mätning och Debitering, IMD

Större företag som vill dela upp energikostnader på olika affärsenheter eller för verksamheter där man erbjuder elektricitet till boende eller kunder kan man använda IMD.

IMD innebär att man kan utföra individuella mätningar av energiförbrukningen då man erbjuder elektricitet till kunder, boende eller andra som använder den elektricitet som företaget producerar.

Det kan exempelvis vara att man vill kunna debitera för elektricitet som används då man laddar sin elbil med en elbilsladdare. Med hjälp av IMD får man full kontroll över hur elektriciteten används och av vem men även debiteringsunderlag.

Är det lönsamt för företag att installera solceller

Ja, att installera solceller för företag som driver sin verksamhet under dagtid är det mycket lönsamt att installera solceller. Då kan man använda sin egenproducerade elektricitet under de tider som verksamheten förbrukar som mest elektricitet.

Företag har ofta även stora utrymmen lediga på tak där solceller kan installeras vilket gör att företaget kan producera en stor del av verksamhetens energibehov själv. Det överskott som företaget inte använder skickas ut på elnätet och säljs på elmarknaden.

Återbetalningstid för solceller till företag

Hur lång återbetalningstiden är för en investering i solceller beror på flera olika faktorer. Dels hur stor solcellsanläggning som företaget installerar och dels hur stort energibehov företaget har under dagtid då solen är uppe.

Priset för att installera solceller minskar per kW om man väljer en större solcellsanläggning. Exempelvis ligger priset på en solcellsanläggning på 10 kW på cirka 15 000 – 17 000 kronor per kW medan priset för en solcellsanläggning på 30 – 40 kW hamnar på cirka 10 000 - 12 000 kronor per kW.

Om ett företag har en energikrävande verksamhet finns det möjligheter att använda all den elektricitet som solcellerna producerar, vilket ger maximal lönsamhet. Med en lägre investeringskostnad per kW och en högre grad av användandet av den egenproducerade elen som företaget använder desto kortare blir återbetalningstiden.

Normalt är att återbetalningstiden för solceller installerade för företag cirka 5 – 10 år. Därefter kan företaget se fram emot en bra avkastning på sin investering i ytterligare upp till 20 – 25 år.

Vill ni få hjälp med att installera solceller för ert företag?

Om ert företag planerar att installera solceller för att producera egen elektricitet som kan användas för företagets verksamhet kan ni vända er till oss på Dalarnas Solcellsmontage. Vi har specialiserat oss på installationer av solcelleroch elbilsladdare som använder solenergi som energikälla.

Vi har utbildade och mycket erfarna solcellsmontörer som är lösningsorienterade och kreativa vilket gör att vi kan skräddarsy den lösning som passar ert företag bäst. Vill ni få mer information om våra tjänster eller om ni vill boka ett möte kan ni kontakta oss.

Frågor och svar om solceller för företag

Finns det bidrag för företag?

Nej, det finns inget grönt avdrag eller andra bidrag som företag kan använda för att reducera kostnaden för sin investering i solceller. Dock kan företag dra av moms för kostnaderna som uppstår i samband med installation av solceller.

Behöver företag bygglov vid installation av solceller?

Normalt så krävs det inte bygglov för att installera solceller så länge dessa följer takets utformning. Om fastigheten är kulturmärkt, ligger i ett skyddsvärt område eller om det krävs ställning fö ratt få en bra lutning på solpanelerna krävs det vanligtvis bygglov.

Kräver solceller något underhåll?

Nej, solceller är i princip helt underhållsfria då de inte har några rörliga delar. Dock kan det vara bra att man sopar av solcellerna om det har samlats löv eller ligger snö på solpanelerna. Detta så att solcellerna kan producera elektricitet på högsta effekt.

Material relaterat till artikeln

No items found.

Senaste artiklarna

Är du intresserad av solenergi? Boka ett kostnadsfritt hembesök redan idag!

Du är varmt välkommen att ​​​​​​​boka in ett kostnadsfritt hembesök. Hembesöket är givetvis helt kostnadsfritt och utan köpkrav.

Helt kostnadsfritt
Inget köpkrav
Professionellt jobbat både med montering och igångsättning av solceller. Bra bemötande och trevlig personal. Helnöjd kund!
Tack! Vi återkopplar så fort vi kan!
Oj, något gick fel!