Gäller ROT-avdraget vid installation av solpaneler eller solceller? (gröna avdraget)

Solenergi
No items found.

Idag sker en majoritet av alla solcellsinstallationer på privata fastigheter. Detta beror till stor del på att priserna för solceller har sjunkit men även att man kan använda sig av det gröna avdraget, vilket reducerar kostnaden vid en investering med 15 %. Det harlett till att den som väljer att investera i solceller kan få en ännu bättre avkastning och därmed en högre lönsamhet för sin solcellsanläggning.

ROT-avdrag vid installation av solpaneler

Från början kunde man erhålla ett solcellsbidrag på motsvarande 30 % av totalkostnaden, vilket sedermera sänktes till 20 %.Nackdelen med detta bidrag var att man fick ansöka om ett solcellsbidrag och sedan vänta på att det blev beviljat, vilket kunde ta lång tid. Under tiden fick man betala hela kostnaden för sin investering ur egen ficka. Dessutom rådde en stor osäkerhet kring om man skulle beviljas solcellsbidrag eftersom det bara fanns en viss summa pengar avsatt för bidraget.

Solcellsbidraget avskaffades under sommaren år 2020 och istället kunde man använda sig av ROT-avdrag, som medgav ett skatteavdrag på motsvarar 30 % av arbetskostnaderna. Med ROT-avdrag blev det totala avdraget cirka 9 % av totalpriset för en solcellsanläggning, vilket varen klar försämring mot tidigare. I gengäld behövde man inte vänta på pengarna då avdraget gjordes direkt på fakturan man fick från sin solcellsleverantör. Den 1 januari år 2021 ersattes ROT-avdraget med det nya gröna avdraget som är ett skatteavdrag för investeringar i grön teknik.

 

Vad är ett Grönt avdrag?

Det gröna avdraget är ett skatteavdrag som man kan använda för investeringar i grön teknik som exempelvis i en solcellsanläggning, solcellsbatterier eller en laddstolpe. Om man väljer att installera en laddstolpe eller ett solcellsbatteri kan man göra ett skatteavdrag på motsvarande 50 % av totalkostnaden. När man installerar en solcellsanläggning får man göra ett skatteavdrag på motsvarande 15 % av totalkostnaden. Precis som med ROT-avdrag får man det gröna avdraget direkt på fakturan från solcellsleverantören. 

Ett grönt avdrag ska inte blandas ihop medROT-avdraget, som är ett skatteavdrag för tjänster som utförs på ens fastighet som reparationer, ombyggnad eller tillbyggnad. Det gröna avdraget uppgår till maximalt 50 000 kronor per person och år och kan endast användas då man investerar i grön teknik. Det gröna avdraget påverkas inte av om man tidigare under året använt sig av ROT-avdrag.

 

Vad gäller för att erhålla ett grönt avdrag?

För att du ska kunna erhålla ett grönt avdrag i samband med installation av en solcellsanläggning behöver du själv ochfastigheten uppfylla vissa villkor.

- Den privata fastigheten ska vara en aktuell bostad för dig eller dina föräldrar.

- Huset eller bostadsrätten ska ägas av dig som begär skattereduktion.

- Du kan också erhålla skattereduktion för ettsmåhus som du äger och som är under uppbyggnad.

- Du behöver vara myndig eller fylla 18 år underkalenderåret.

- Du behöver ha betalt in minst motsvarande belopp i skatt under föregående år.

- Det behöver finnas ett utrymme kvar av det belopp på 50 000 kronor som du har tilldelats för kalenderåret.

 

Låt oss på Dalarnas Solcellsmontage installera dina solceller

Vi hos Dalarnas Solcellsmontage är specialister på solceller och kan bistå dig genom hela projektet. Våra certifierade solcellsmontörer utför säkra installationer utifrån gällande branschregler och med högsta kvalitet så att du får ut maximal effekt av dina solceller. Vi utför solcellsinstallationer åt privatpersoner, lantbruk och företag i hela Dalarna med omnejd.

Vill du få professionell hjälp med att installera dina solceller kan du kontakta oss på Dalarnas Solcellsmontage för att boka ett kostnadsfritt hembesök. Då kan vi inspektera vilka förutsättningar som råder för din fastighet, utföra analyser och lyssna på dina önskemål. Därefter överlämnar vi en offert med ett rättvist pris för din solcellsanläggning.Självklart uppfyller vi alla krav som ska ställas på ett seriöst och kompetent solcellsföretag så att du kan använda dig av det gröna avdraget då du investerar i solceller.

 

Material relaterat till artikeln

No items found.

Senaste artiklarna

Är du intresserad av solenergi? Boka ett kostnadsfritt hembesök redan idag!

Du är varmt välkommen att ​​​​​​​boka in ett kostnadsfritt hembesök. Hembesöket är givetvis helt kostnadsfritt och utan köpkrav.

Helt kostnadsfritt
Inget köpkrav
Professionellt jobbat både med montering och igångsättning av solceller. Bra bemötande och trevlig personal. Helnöjd kund!
Tack! Vi återkopplar så fort vi kan!
Oj, något gick fel!